Dokumenty

Dokumenty do pobrania

Statut I Liceum Ogólnokształcącego:

do pobrania
Wniosek o zwolnienie z przedmiotu na podstawie zaświadczenia lekarskiego do pobrania
Classroom
Instrukcja zakładania klasy na Classroomie (trzeba mieć założone konto na Google) do pobrania

Classroom Google - wirtualna klasa do nauki zdalnej (film na kanale YouTube

 tutaj

Aktualności według kategorii