Matura 2021

Informacje o egzaminie maturalnym na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie


Zasady przygotowania wstępnej DEKLARACJI MATURALNEJ dla uczniów klas trzecich
I LO im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej:
1) informacja jak przygotować;

 
2) przykładowa, wypełniona deklaracja:

abiturient zadeklarował:
obowiązkowe przedmioty:
język polski - pisemny podstawowy i ustny
język angielski - pisemny podstawowy i ustny
matematyka - pisemny podstawowy
dodatkowe przedmioty:
fizyka - pisemny rozszerzony
język włoski - pisemny rozszerzony i ustny
język niemiecki - pisemny rozszerzony
biologia - pisemny rozszerzony


Deklarowanie przystąpienia do egzaminu maturalnego

do kogo składa do kiedy:
deklaracja wstępna
do kiedy:
deklaracja ostateczna
A) Deklaracja 1a: przeznaczona dla ucznia, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2021 r. Dyrektor Szkoły

30 września 2020r.

obowiązkowo:

Deklaracja 1a w roku szkolnym 2020/2021
 

7 lutego 2021r.
B) Deklaracja 1a przeznaczona dla absolwenta, który ukończył LO, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2019/2020 włącznie

Dyrektor Szkoły

30 września 2020r.
(nieobowiązkowo)

Deklaracja 1a

(możliwość wypełnienia na komputerze w programie Adobe Acrobat Reader)

7 lutego 2020r.
C) Absolwent, który ukończył LO, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2019/2020 włącznie  i zamierza ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKE Dyrektor Szkoły --- do 31 grudnia 2019r.

UWAGA: Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

 

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracją:

  • do 30 września 2020 r. w przypadku zdających wymienionych w punktach A) powyższej tabelki.(dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2021 roku)
  • do 31 grudnia 2020 r. w przypadku zdających zamierzających ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył czyli pkt C) w tabelce

Portal internetowy dla maturzystów

Bardzo ważna decyzja w życiu każdego maturzysty, to wybór dalszej drogi w samorozwoju.
W wyborze ciekawych kierunków studiów przydatny będzie portal internetowy, uruchomiony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
Zapraszamy do korzystania z tego zbioru różnych informacji o uczelniach (adres dostępny tutaj).

Aktualności według kategorii