Matura 2020

02 czerwca 2020r.

Prosimy o zapoznanie się poniższymi informacjami:

Komunikat

oraz

Informacje dla maturzystów - procedury 


02 czerwca 2020r.

UWAGA: PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU MATURALNEGO W CZERWCU 2020 roku

na stronie:  tutaj można zapoznać się z harmonogramem egzaminów

(sale, szatnie, wejścia, godz. przyjścia)

do logowania potrzebny jest fragment PESEL i fragment kodu z logowań na stronie OKE


15 maja 2020r.

CKE Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów tutaj


24 kwietnia 2020r.

WAŻNE:
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

Informacje o egzaminie maturalnym na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie


Deklarowanie przystąpienia do egzaminu maturalnego

do kogo składa do kiedy:
deklaracja wstępna
do kiedy:
deklaracja ostateczna
A) Deklaracja 1a: przeznaczona dla ucznia, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2020 r. Dyrektor Szkoły

30 września 2019r.

obowiązkowo: Deklaracja 1a w roku szkolnym 2019/2020
 

7 lutego 2020r.
B) Deklaracja 1a przeznaczona dla (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2019/2020 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie; (3) absolwenta technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019

Dyrektor Szkoły

30 września 2019r.
(nieobowiązkowo)

Deklaracja 1a

(możliwość wypełnienia na komputerze w programie Adobe Acrobat Reader)

7 lutego 2020r.
C) Absolwent, który ukończył LO do roku szkolnego 2018/2019 włącznie  i zamierza ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKE Dyrektor Szkoły --- do 31 grudnia 2019r.

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracją:

  • do 30 września 2019 r. w przypadku zdających wymienionych w punktach A) i B) powyższej tabelki.(dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2020 roku)
  • do 31 grudnia 2019 r. w przypadku zdających zamierzających ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył czyli pkt C) w tabelce

Portal internetowy dla maturzystów

Bardzo ważna decyzja w życiu każdego maturzysty, to wybór dalszej drogi w samorozwoju.
W wyborze ciekawych kierunków studiów przydatny będzie portal internetowy, uruchomiony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
Zapraszamy do korzystania z tego zbioru różnych informacji o uczelniach (adres dostępny tutaj).

Aktualności według kategorii