Matura 2021


Informacje o egzaminie maturalnym na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie


Portale internetowe dla maturzystów

Bardzo ważna decyzja w życiu każdego maturzysty, to wybór dalszej drogi w samorozwoju.
W wyborze ciekawych kierunków studiów przydatny będzie portal internetowy, uruchomiony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
Zapraszamy do korzystania z tego zbioru różnych informacji o uczelniach (adres dostępny tutaj).


 

Dla zainteresowanych podjęciem  studiów na  Politechnice Śląskiej przekazujemy wersję elektroniczną informatora dla przyszłorocznych maturzystów.

Tutaj znajdziecie informację na temat warsztatów: https://rekrutacja.polsl.pl/zlotewarsztaty/


Informacje jakie przedmioty maturalne są punktowane w procesie rekrutacji na uczelnie wyższe na poszczególne kierunki można znaleźć w serwisie otouczelnie.pl
Aktualności według kategorii