Przejdź do treści Przejdź do menu

Kolejność działań

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że sekretariat I LO im. Mikołaja Kopernika
będzie czynny od godziny 7:30 do godziny 14:30


Informacje ogólne

aktualizacja 27.02.2023r.

Jeżeli pierwszą wybraną klasą w rekrutacji elektronicznej jest klasa
I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej,
to nasze LICEUM będzie nazywane szkołą pierwszego wyboru.


 

1) Od 15 maja 2023r. do 19 czerwca 2023r. do godz. 15:00

Złożenie wniosku do szkoły wraz z dokumentami


  2) Od 23 czerwca 2023r. do 10 lipca 2023r. do godz.15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i wyniki egzaminu po szkole podstawowej.

UWAGA:
Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
18 LIPCA 2023 r. (wtorek)3) Od 18 lipca 2023r. do 25 lipca 2023r. do godz.15:00

uczniowie zakwalifikowani do przyjęcia dostarczają oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
(dokumenty te są dołączane do podania złożonego w Liceum)
można donieść dwa zdjęcia
oraz ankietę tutaj jeśli ktoś jeszcze nie złożył

UWAGA: w wyżej wymienionych terminach można wraz z dokumentami złożyć Kartę zdrowia od higienistki szkolnej (jeżeli wydała – jeżeli nie to należy donieść we wrześniu).

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

26 lipca 2023r. do godz. 14:00