Przejdź do treści Przejdź do menu

Kolejność działań

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że sekretariat I LO im. Mikołaja Kopernika
będzie czynny od godziny 8:00 do godziny 14:00
ze względu na okres wakacyjny


Informacje ogólne

aktualizacja 22.07.2022r.

Jeżeli pierwszą wybraną klasą w rekrutacji elektronicznej jest klasa
I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej,
to nasze LICEUM będzie nazywane szkołą pierwszego wyboru.


 

1) Od 16 maja 2022r. do 20 czerwca 2022r. do godz. 15:00....

--- * * * ---


  2) 24 czerwca 2022r. do 13 lipca 2022r. do godz.14:00...

--- * * * ---

UWAGA:
Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
20 LIPCA 2022 r.


--- * * * ---

3) Od 21 lipca 2022r. do 28 lipca 2022r. do godz.13:00

uczniowie zakwalifikowani do przyjęcia dostarczają oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
(dokumenty te są dołączane do podania złożonego w Liceum)
można donieść dwa zdjęcia
oraz ankietę tutaj jeśli ktoś jeszcze nie złożył

UWAGA: w wyżej wymienionych terminach można wraz z dokumentami złożyć Kartę zdrowia od higienistki szkolnej (jeżeli wydała – jeżeli nie to należy donieść we wrześniu).