Przejdź do treści Przejdź do menu

Kolejność działań


Informacje ogólne

aktualizacja 29.06.2021r.

Jeżeli pierwszą wybraną klasą w rekrutacji elektronicznej jest klasa
I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej,
to nasze LICEUM będzie nazywane szkołą pierwszego wyboru.


Prosimy  o składanie dokumentów w sekretariacie szkoły

kierując się następującymi terminami i działaniami:

 Obowiązkowa ankieta dla kandydatów

1) Od 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021r.

(etap pierwszy zakończony)

 

 

2) 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r.

(etap drugi zakończony)

UWAGA:
Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
22 LIPCA 2021 r.

(prosimy zakwalifikowanych o dostarczenie oryginałów dokumentów)
3) Od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r. 

uczniowie przyjęci do Liceum dostarczają oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
(dokumenty te są dołączane do podania złożonego w Liceum)

UWAGA: w wyżej wymienionych terminach można wraz z dokumentami złożyć Kartę zdrowia od higienistki szkolnej (jeżeli wydała – jeżeli nie to należy donieść we wrześniu).

Aktualności według kategorii