Kalendarz

Rok szkolny

2019 - 2020

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

01.09. 2020 r. – 25.06.2021 r.

I semestr 01.09. – 22.12.2020r.
II semestr 04.01. – 25.06. 2021r.


PRZERWY W ZAJĘCIACH:

Zimowa przerwa świąteczna
 23.12. – 31.12.2020r.


Ferie zimowe
01.02 – 14.02.2021r.

Wiosenna przerwa świąteczna
01.04. – 16.04.2021r.


Ferie letnie
28. 06. - 31. 08. 2021r.

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W KLASACH MATURALNYCH
 
30 kwietnia 2021 r.


EGZAMIN MATURALNY W SESJI WIOSENNEJ
Część pisemna i część ustna
04 – 20 maja 2021r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
2 XI, 4 V, 5 V, 6 V, 6 VI

Aktualności według kategorii