Kalendarz

Rok szkolny

2019 - 2020

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

02.09. 2019 r. – 26.06.2020 r.

I semestr 02.09. – 22.12.2019r.
II semestr 02.01. – 26.06. 2020r.


PRZERWY W ZAJĘCIACH:

Zimowa przerwa świąteczna
 23.12. – 31.12.2019r.


Ferie zimowe
13.01 – 26.01.2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna
09.04. – 14.04.2020r.


Ferie letnie
27.06. - 31. 08. 2020r.

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W KLASACH MATURALNYCH
24 kwietnia 2020 r.


EGZAMIN MATURALNY W SESJI WIOSENNEJ
Część pisemna
08 – 29 czerwca 2020r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
2 I, 3 I, 8 VI, 9 VI, 10 VI, 12 VI

Aktualności według kategorii