Zebrania rodziców

Terminy zebrań rodziców w roku szkolnym

2019 - 2020

Konto
Rady Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika
ul. Listopadowa 70, 43-300 Bielsko-Biała
nr 71 1020 1390 0000 6902 0018 0513


 ROK SZKOLNY 2019/2020
 


11 września - środa

godz. 16:15 – klasy I – aula

godz. 17:00 – klasy pozostałe (sale)

godz. 18:00 – trójki klasowe – (sala 26)


20 listopada - środa

godz. 17:00 - śródokresowe

godz. 17:30 - 18:30 - konsultacje

 


  8 stycznia - środa

godz. 17:00 - zebranie po I semestrze

godz. 17:30 - 18:30 - konsultacje

 


18 marca - środa

godz. 16:30 - klasy II - aula (informacja o egzaminia maturalnym 2021)

UWAGA: zebranie informacyjne o egzaminie maturalnym z rodzicami uczniów klas II przeniesione na maj

godz. 17:00 - z. półroczne

godz. 17:30 - 18:30 - konsultacje

 


20 maja - środa

godz. 16:30 - klasy II - aula (informacja o egzaminia maturalnym 2021)

godz. 17:00 - śródokresowe

godz. 17:30 - 18:30 - konsultacje



Aktualności według kategorii