Zebrania rodziców

Terminy zebrań rodziców w roku szkolnym

2020 - 2021

Konto
Rady Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika
ul. Listopadowa 70, 43-300 Bielsko-Biała
nr 71 1020 1390 0000 6902 0018 0513


 ROK SZKOLNY 2020/2021
 


 9 września - środa

1A: godz. 16:30 sala: 32;
1B: godz. 16:30 sala: 49;
1C: godz. 16:30 sala: 27;
1D: godz. 16:30 sala: 62;
1E: godz. 16:30 sala: 67;
1F: godz. 16:30 sala: 19;

2B: godz. 16:30 sala: 64;
2C: godz. 16:30 sala: 29;
2Ag: godz. 17:00 sala: 56;
2Bg: godz. 17:00 sala: 26;

3A: godz. 17:00 sala: 57;
3B: godz. 17:00 sala: 68;
3C: godz. 17:00 sala: 44;
3D: godz. 17:00 sala: 63;
3E: godz. 17:00 sala: 58;
3F: godz. 17:00 sala: 51;
2A: godz. 17:30, sala: 33;
2D: godz. 17:30, sala: 37;
2E: godz. 17:30, sala: 70;
2F: godz. 17:30, sala: 21;

2Cg: godz. 17:30, sala: 39;
2Dg: godz. 17:30, sala: 28;
2Eg: godz. 17:30, sala: 23;
2Fg: godz. 17:30, sala: 38;


godz. 18:15Zebranie RADY RODZICÓW  

przewodniczący wszystkich "trójek klasowych" – (sala 26)


 18 listopada - środa

 


  13 stycznia - środa

 


17 marca - środa

 


 19 maja - środaAktualności według kategorii