Przejdź do treści Przejdź do menu

Przedmioty w klasie 1A

klasa z rozszerzoną liczbą godzin z biologii, chemii i j. angielskiego

UWAGA: do tej klasy będzie przeprowadzony podwójny nabór

(pogrubioną czcionką oznaczono przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym
kursywą: przedmioty dodatkowe
kursywą i pogrubione: przedmioty uzupełniające )

2023/2024

2024/2025

2025/2026

2026/2027

biologia biologia biologia biologia
zajęcia rozwijające zainteresowania biologiczne - "O człowieku nieco więcej" zajęcia rozwijające zainteresowania biologiczne - "O człowieku nieco więcej"
chemia chemia chemia chemia
zajęcia rozwijające zainteresowania chemiczne i kreatywność analityczną
edukacja dla bezpieczeństwa
filozofia
fizyka fizyka fizyka
geografia geografia geografia
historia historia historia historia
historia i teraźniejszość historia i teraźniejszość
informatyka informatyka informatyka
język angielski język angielski język angielski język angielski
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
j. łaciński w biologii
i medycynie
j. łaciński w biologii
i medycynie
język polski język polski język polski język polski
matematyka matematyka matematyka matematyka
podstawy przeds. podstawy przeds.
religia religia religia religia
wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne
zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcąPrzedmioty w klasie 1B

klasa z rozszerzoną liczbą godzin z matematyki, fizyki i języka angielskiego

(pogrubioną czcionką oznaczono przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym
kursywą: przedmioty dodatkowe
kursywą i pogrubione: przedmioty uzupełniające )

2023/2024

2024/2025

2025/2026

2026/2027
biologia biologia biologia
chemia chemia chemia
edukacja dla bezp.
filozofia
fizyka fizyka fizyka fizyka
geografia geografia geografia
historia historia historia historia
historia i teraźniejszość historia i teraźniejszość
informatyka informatyka informatyka
język angielski język angielski język angielski język angielski
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
język polski język polski język polski język polski
matematyka matematyka matematyka matematyka
zajęcia kształtujące kreatywność analizowania i logicznego myślenia. zajęcia kształtujące kreatywność analizowania i logicznego myślenia. zajęcia kształtujące kreatywność analizowania i logicznego myślenia.
podstawy przeds. podstawy przeds.
religia religia religia religia
wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne
zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcąPrzedmioty w klasie 1C

klasa z rozszerzoną liczbą godzin z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie

(pogrubioną czcionką oznaczono przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym
kursywą: przedmioty dodatkowe
kursywą i pogrubione: przedmioty uzupełniające )

2023/2024

2024/2025

2025/2026

2026/2027

biologia biologia biologia
chemia chemia chemia
edukacja dla bezp.
filozofia
zajęcia rozwijające kreatywność w analizach filozoficznych kontekstów kultury
fizyka fizyka fizyka
geografia geografia geografia
historia historia historia historia
historia i teraźniejszość historia i teraźniejszość
informatyka informatyka informatyka
język angielski język angielski język angielski język angielski
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
język polski język polski język polski język polski
matematyka matematyka matematyka matematyka
zajęcia rozwijające zainteresowania humanistyczne - "Śladami antyku" zajęcia rozwijające zainteresowania humanistyczne - "Śladami antyku"
podstawy przeds. podstawy przeds.
religia religia religia religia
wiedza o społeczeństwie wiedza o społeczeństwie wiedza o społeczeństwie wiedza o społeczeństwie
wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne
zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcąPrzedmioty w klasie 1D

klasa z rozszerzoną liczbą godzin z języka angielskiego, matematyki, geografii

(pogrubioną czcionką oznaczono przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym
kursywą: przedmioty dodatkowe
kursywą i pogrubione: przedmioty uzupełniające )

2023/2024

2024/2025

2025/2026

2026/2027

biologia biologia biologia
chemia chemia chemia
edukacja dla bezp.
filozofia
fizyka fizyka fizyka
geografia geografia geografia geografia
historia historia historia historia
historia i teraźniejszość historia i teraźniejszość
informatyka informatyka informatyka
język angielski język angielski język angielski język angielski
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
język polski język polski język polski język polski
matematyka matematyka matematyka matematyka
zajęcia kształtujące kreatywność analizowania i logicznego myślenia zajęcia kształtujące kreatywność analizowania i logicznego myślenia zajęcia kształtujące kreatywność analizowania i logicznego myślenia
podstawy przeds. podstawy przeds.
religia religia religia religia
wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne
zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcąPrzedmioty w klasie 1E

klasa z rozszerzoną liczbą godzin z języka polskiego, języka angielskiego i historii

(pogrubioną czcionką oznaczono przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym
kursywą: przedmioty dodatkowe
kursywą i pogrubione: przedmioty uzupełniające )

2023/2024

2024/2025

2025/2026

2026/2027

biologia biologia biologia
chemia chemia chemia
edukacja dla bezp.
filozofia
fizyka fizyka fizyka
geografia geografia geografia
historia historia historia historia
historia i teraźniejszość historia i teraźniejszość
informatyka informatyka informatyka
język angielski język angielski język angielski język angielski
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
język polski język polski język polski język polski
matematyka matematyka matematyka matematyka
podstawy j. łacińskiego podstawy j. łacińskiego
podstawy przeds. podstawy przeds.
religia religia religia religia
zajęcia rozwijające kreatywność w analizach filozoficznych kontekstów kultury. zajęcia rozwijające kreatywność w analizach filozoficznych kontekstów kultury. zajęcia rozwijające kreatywność w analizach filozoficznych kontekstów kultury.
wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne
zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcąPrzedmioty w klasie 1F

klasa z rozszerzoną liczbą godzin z biologii, chemii i matematyki

(pogrubioną czcionką oznaczono przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym
kursywą: przedmioty dodatkowe
kursywą i pogrubione: przedmioty uzupełniające )

2023/2024

2024/2025

2025/2026

2026/2027

biologia biologia biologia biologia
zajęcia rozwijające zainteresowania biologiczne - "O człowieku nieco więcej"
chemia chemia chemia chemia
zajęcia rozwijające zainteresowania chemiczne i kreatywność analityczną.
edukacja dla bezp.
filozofia
fizyka fizyka fizyka
geografia geografia geografia
historia historia historia historia
historia i teraźniejszość historia i teraźniejszość
informatyka informatyka informatyka
język angielski język angielski język angielski język angielski
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
j. łaciński w biologii
i medycynie
j. łaciński w biologii
i medycynie
język polski język polski język polski język polski
matematyka matematyka matematyka matematyka
zajęcia kształtujące kreatywność analizowania i logicznego myślenia.
podstawy przeds. podstawy przeds.
religia religia religia religia
wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne
zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcąPrzedmioty w klasie 1G

klasa z rozszerzoną liczbą godzin z języka polskiego, biologii, i języka angielskiego

(pogrubioną czcionką oznaczono przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym
kursywą: przedmioty dodatkowe
kursywą i pogrubione: przedmioty uzupełniające )

2023/2024

2024/2025

2025/2026

2026/2027

biologia biologia biologia biologia
zajęcia rozwijające zainteresowania biologiczne - "O człowieku nieco więcej" zajęcia rozwijające zainteresowania biologiczne - "O człowieku nieco więcej" zajęcia rozwijające zainteresowania biologiczne - "O człowieku nieco więcej"
chemia chemia chemia chemia
edukacja dla bezp.
filozofia
fizyka fizyka fizyka
geografia geografia geografia
historia historia historia historia
historia i teraźniejszość historia i teraźniejszość
informatyka informatyka informatyka
język angielski język angielski język angielski język angielski
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
podstawy języka łacińskiego podstawy języka łacińskiego
język polski język polski język polski język polski
matematyka matematyka matematyka matematyka
podstawy przeds. podstawy przeds.
religia religia religia religia
wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne
zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcąPrzedmioty w klasie 1H

klasa z rozszerzoną liczbą godzin z język angielski, matematyki i informatyki

(pogrubioną czcionką oznaczono przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym
kursywą: przedmioty dodatkowe
kursywą i pogrubione: przedmioty uzupełniające )

2023/2024

2024/2025

2025/2026

2026/2027

biologia biologia biologia
chemia chemia chemia
edukacja dla bezp.
filozofia
fizyka fizyka fizyka
geografia geografia geografia
historia historia historia historia
historia i teraźniejszość historia i teraźniejszość
informatyka informatyka informatyka informatyka
język angielski język angielski język angielski język angielski
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
język polski język polski język polski język polski
matematyka matematyka matematyka matematyka
zajęcia kształtujące kreatywność analizowania i logicznego myślenia zajęcia kształtujące kreatywność analizowania i logicznego myślenia zajęcia kształtujące kreatywność analizowania i logicznego myślenia
podstawy przeds. podstawy przeds.
religia religia religia religia
wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne
zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcą