Przejdź do treści Przejdź do menu

Przedmioty w klasie 1A

klasa z rozszerzoną liczbą godzin z biologii, chemii i j. angielskiego

(pogrubioną czcionką oznaczono przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym
kursywą: przedmioty dodatkowe
kursywą i pogrubione: przedmioty uzupełniające )

2021/2022

2022/2023

2023/2024

2024/2025

biologia biologia biologia biologia
biologia medyczna biologia medyczna
chemia chemia chemia chemia
chemia medyczna
edukacja dla bezp.
filozofia
fizyka fizyka fizyka
geografia geografia geografia
historia historia historia historia
informatyka informatyka informatyka
język angielski język angielski język angielski język angielski
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
j. łaciński w biologii
i medycynie
j. łaciński w biologii
i medycynie
język polski język polski język polski język polski
matematyka matematyka matematyka matematyka
podstawy przeds. podstawy przeds.
religia religia religia religia
wiedza o społeczeństwie wiedza o społeczeństwie
wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne
zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcąPrzedmioty w klasie 1B

klasa z rozszerzoną liczbą godzin z matematyki, fizyki i języka angielskiego

(pogrubioną czcionką oznaczono przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym
kursywą: przedmioty dodatkowe
kursywą i pogrubione: przedmioty uzupełniające )

2021/2022

2022/2023

2023/2024

2024/2025

biologia biologia biologia
chemia chemia chemia
edukacja dla bezp.
filozofia
fizyka fizyka fizyka fizyka
geografia geografia geografia
historia historia historia historia
informatyka informatyka informatyka
język angielski język angielski język angielski język angielski
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
język polski język polski język polski język polski
matematyka matematyka matematyka matematyka
analiza matematyczna analiza matematyczna analiza matematyczna
podstawy przeds. podstawy przeds.
religia religia religia religia
wiedza o społeczeństwie wiedza o społeczeństwie
wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne
zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcąPrzedmioty w klasie 1C

klasa z rozszerzoną liczbą godzin z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie

(pogrubioną czcionką oznaczono przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym
kursywą: przedmioty dodatkowe
kursywą i pogrubione: przedmioty uzupełniające )

2021/2022

2022/2023

2023/2024

2024/2025

biologia biologia biologia
chemia chemia chemia
edukacja dla bezp.
filozofia
fizyka fizyka fizyka
geografia geografia geografia
historia historia historia historia
informatyka informatyka informatyka
język angielski język angielski język angielski język angielski
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
język polski język polski język polski język polski
matematyka matematyka matematyka matematyka
podstawy j. łacińskiego podstawy j. łacińskiego
podstawy przeds. podstawy przeds.
religia religia religia religia
wiedza o społeczeństwie wiedza o społeczeństwie wiedza o społeczeństwie wiedza o społeczeństwie
wprowadzenie do filozofii
wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne
zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcąPrzedmioty w klasie 1D

klasa z rozszerzoną liczbą godzin z języka angielskiego, matematyki, geografii

(pogrubioną czcionką oznaczono przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym
kursywą: przedmioty dodatkowe
kursywą i pogrubione: przedmioty uzupełniające )

2021/2022

2022/2023

2023/2024

2024/2025

biologia biologia biologia
chemia chemia chemia
edukacja dla bezp.
filozofia
fizyka fizyka fizyka
geografia geografia geografia geografia
historia historia historia historia
informatyka informatyka informatyka
język angielski język angielski język angielski język angielski
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
język polski język polski język polski język polski
matematyka matematyka matematyka matematyka
analiza matematyczna analiza matematyczna analiza matematyczna
podstawy przeds. podstawy przeds.
religia religia religia religia
wiedza o społeczeństwie wiedza o społeczeństwie
wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne
zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcąPrzedmioty w klasie 1E

klasa z rozszerzoną liczbą godzin z języka polskiego, języka angielskiego i historii

(pogrubioną czcionką oznaczono przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym
kursywą: przedmioty dodatkowe
kursywą i pogrubione: przedmioty uzupełniające )

2021/2022

2022/2023

2023/2024

2024/2025

biologia biologia biologia
chemia chemia chemia
edukacja dla bezp.
filozofia
fizyka fizyka fizyka
geografia geografia geografia
historia historia historia historia
informatyka informatyka informatyka
język angielski język angielski język angielski język angielski
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
język polski język polski język polski język polski
matematyka matematyka matematyka matematyka
podstawy j. łacińskiego podstawy j. łacińskiego
podstawy przeds. podstawy przeds.
religia religia religia religia
wiedza o społeczeństwie wiedza o społeczeństwie
wprowadzenie do filozofii wprowadzenie do filozofii wprowadzenie do filozofii
wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne
zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcąPrzedmioty w klasie 1F

klasa z rozszerzoną liczbą godzin z biologii, chemii i matematyki

(pogrubioną czcionką oznaczono przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym
kursywą: przedmioty dodatkowe
kursywą i pogrubione: przedmioty uzupełniające )

2021/2022

2022/2023

2023/2024

2024/2025

biologia biologia biologia biologia
biologia medyczna
chemia chemia chemia chemia
chemia medyczna
edukacja dla bezp.
filozofia
fizyka fizyka fizyka
geografia geografia geografia
historia historia historia historia
informatyka informatyka informatyka
język angielski język angielski język angielski język angielski
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
j. łaciński w biologii
i medycynie
j. łaciński w biologii
i medycynie
język polski język polski język polski język polski
matematyka matematyka matematyka matematyka
analiza matematyczna
podstawy przeds. podstawy przeds.
religia religia religia religia
wiedza o społeczeństwie wiedza o społeczeństwie
wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne
zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcą
Aktualności według kategorii