Przejdź do treści Przejdź do menu

Erasmus Plus Mobilność kadry edukacji szkolnej

W wyniku podjętych działań w ramach projektu powstały dwie strony internetowe.

Pierwsza ze stron to podsumowanie projektu i mobilności nauczycieli pod linkiem moodlekopernik.site

Druga strona to strona Moodle z przygotowanymi przez uczących materiałami, z których mogą korzystać nasi uczniowie pod linkiem moodlekopernik.com

Od 1 października 2019r. do 31 września 2022r. w naszej szkole realizowany jest projekt pt. „Are you ready for e-teaching”.

Projekt realizowany jest w ramach Erasmus Plus Mobilność kadry edukacji szkolnej.

W ramach projektu 13 nauczycieli naszej szkoły bierze udział w kursach w Irlandii, na Malcie oraz w Niemczech zdobywając wiedzę i umiejętności, które przyczyniają się do podniesienia jakości pracy naszej szkoły.

Pragniemy wzbogacić warsztat pracy nauczycieli poprzez stworzenie nowoczesnych narzędzi pracy opartych na technologiach komunikacyjnych, aplikacji i programach do nauczania, innowacyjnych metod nauczania.

Nasi nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje oraz poziom jakości nauczania odpowiadając na szybko zmieniającą się rzeczywistość i zmieniające się treści i metody stosowane w edukacji.

Szkolenia zagraniczne w których uczestniczą nasi nauczyciele:

APP-Creative use of Technology in the Classroom.-Malta

There is an App for that! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning-Irlandia

Technology-Enhanced Learning-Malta

Koordynatorkami projektu są panie Monika Lewandowska-Pach oraz Renata Sosnowska-Mulka.

 

From October 1st, 2019 to September 31st, 2022  our school implemented the „Are you ready for e-teaching” project created by the School of Education staff at Erasmus Plus Mobility.

As part of the project, 13 teachers from our school particpated in courses in Ireland, Malta, and Germany that allowed them to gain the knowlegde and skills needed to improve the quality of education we offer.

Our goal was to enrich the learning environment by utilizing modern tools based on digital communication platforms, educational applications and programs, as well as innovative teaching approaches.

The program enabled our teachers to upgrade their qualifications and improve the level of teaching quality in response to the rapidly changing reality, content, and methods used in education.

The courses our teacher’s participated in included:

APP-Creative use of Technology in the Classroom.-Malta

There is an App for that! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning-Ireland

Technology-Enhanced Learning-Malta

The project coordinators were Monika Lewandowska-Pach and Renata Sosnowska-Mulka

 

KURS METODYCZNY W DUBLINIE W IRLANDII W RAMACH PROJEKTU ERASMUS PLUS MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ.

TYTUŁ PROJEKTU: ARE YOU READY FOR E-TEACHING?

KURS METODYCZNY NA MALCIE W ST. JULIAN’S W RAMACH PROJEKTU ERASMUS PLUS MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ.

TYTUŁ PROJEKTU: ARE YOU READY FOR E-TEACHING?

KURS METODYCZNY NA MALCIE W ST. PAUL’S BAY W RAMACH PROJEKTU ERASMUS PLUS MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ.

TYTUŁ PROJEKTU: ARE YOU READY FOR E-TEACHING?