Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

18-06-2020 12:08 Konkursy

W zakończonej Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Blok A - Innowacje Techniczne

uczeń

Maksymilian DOBOSZ klasa 2F

 

zdobył tytuł

FINALISTY

Serdecznie gratulujemy!

Aktualności według kategorii