Odbiór wyników egzaminu maturalnego (świadectwa dojrzałości)

06-08-2020 10:30

Zapraszamy po odbiór wyników egzaminu maturalnego

 

we wtorek 11 sierpnia 2020 roku

 

 według poniższego harmonogramu:

 

godzina

sala 23

sala 26

 

12:00-12:45

3A

3B

 

12:45-13:30

3C

3D

 

13:30-14:15

3E oraz absolwenci podwyższający wynik

3F

 

Przypominamy iż zgodnie z procedurami przebywania na terenie szkoły w okresie zagrożenia epidemiologicznego:

1) na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, które nie są objęte kwarantanną lub izolacją oraz nie mają objawów choroby zakaźnej;

2) wchodząc do szkoły należy zdezynfekować ręce;

3) osoby przebywające na terenie szkoły zobowiązane są do zacho­wania dystansu społecznego 2 m między sobą, zakrycia ust i nosa oraz używania własnych długopisów podczas podpisywania dokumentów.

 

Prosimy o wchodzenie wejściem głównym natomiast opuszczanie szkoły będzie możliwe wyjściem na parking szkolny.

 

Uwagi:

1) Informacja dotycząca ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego 2020 oraz przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym (strona OKE Jaworzno www.oke.jaworzno.pl)

2) Sprawdzenie wyników online: 11 sierpnia od godz. 08:00  na stronie www.oke.jaworzno.pl w Serwisie dla zdających → Wyniki egzaminu maturalnego 

3) W przypadku szczególnym wyniki może odebrać osoba upoważniona, przykładowy wzór upoważnienia jest do pobrania na naszej stronie internetowej tutaj

Aktualności według kategorii