Komunikat Dyrekcji Szkoły

06-04-2020 15:00

Zgodnie Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniach 25 marca  do 10 kwietnia 2020r.szkoła prowadzi kształcenie na odległość.

 Bieżące komunikaty:

-  informacje na stronie Wydziału Zarządzania Kryzysowego

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Rozporządzenie MEN nowelizacja-COViD-19 (art 30b.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Rozporządzenie MEN COViD-19 art. 30c.

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej;

- Komunikat dla uczniów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej

Aktualności według kategorii