Komunikat Dyrekcji Szkoły

24-04-2020 15:00

Zgodnie Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniach od 27 kwietnia do 24 maja 2020r. szkoła prowadzi kształcenie na odległość. (komunikat MEN)

 Bieżące komunikaty:

- Harmonogram egzaminów - komunikat MEN

-  informacje na stronie Wydziału Zarządzania Kryzysowego

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Nowelizacja rozporządzenia MEN – COViD-19 (art. 30b) 24.04

- Uzasadnienie do nowelizacji rozporządzenia MEN  Uzasadnienie do nowelizacji rozporządzenia MEN – COViD-19 (art. 30b) 24.04

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Rozporządzenie MEN COViD-19 art. 30c.

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej;

- Komunikat dla uczniów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej

Aktualności według kategorii