2008-2009

Krzysztof Foltyn – laureat  - XXXV Olimpiada Geograficzna

Łukasz Bień – finalista XXXV Olimpiada Geograficzna

Mikołaj Firlej – finalista – XXI Olimpiada Filozoficzna

Mikołaj Firlej – stypendysta Krajowego Funduszu Na rzecz Dzieci

Krzysztof Foltyn – stypendysta Krajowego Funduszu Na rzecz Dzieci

Aktualności według kategorii