Przejdź do treści Przejdź do menu

Punkty

Przelicznik ocen z przedmiotów na punkty

Klasa 1A  - klasa z rozszerzoną liczbą godzin z biologii, chemii i j. angielskiego
przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, biologia i chemia

języki obce nauczane w klasie: j. angielski,
drugi język obcy - do wyboru: j. francuski  lub j. włoski  lub j. niemiecki

Przedmiot Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
  Język polski    dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
 Matematyka   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne - biologia   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Drugie wybrane zajęcia edukacyjne – chemia  dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów

Klasa 1B - klasa z rozszerzoną liczbą godzin z matematyki, fizyki i j. angielskiego
przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, fizyka, język angielski


języki obce nauczane w klasie: j. angielski,
drugi język obcy - do wyboru: j. francuski  lub j. włoski  lub j. niemiecki

Przedmiot Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
  Język polski   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Matematyka   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne - fizyka   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Drugie wybrane zajęcia edukacyjne – język angielski  dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów

KLASA 1C - klasa z rozszerzoną liczbą godzin z j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie
przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, historia i wiedza o społeczeństwie


języki obce nauczane w klasie: j. angielski,
drugi język obcy - do wyboru: j. francuski  lub j. włoski  lub j. niemiecki

Przedmiot Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
  Język polski   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Matematyka   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne - historia   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Drugie wybrane zajęcia wiedza o społeczeństwie  dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów

KLASA 1D - klasa z rozszerzoną liczbą godzin z j. angielskiego, matematyki, geografii
przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, geografia i język angielski


języki obce nauczane w klasie: j. angielski,
drugi język obcy - do wyboru: j. francuski  lub j. włoski  lub j. niemiecki

Przedmiot Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
  Język polski   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Matematyka   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne –  geografia   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Drugie wybrane zajęcia edukacyjne – język angielski  dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów

KLASA 1E - klasa z rozszerzoną l. godzin z języka polskiego, języka angielskiego i historii
przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, historia i język angielski


języki obce nauczane w klasie: j. angielski,
drugi język obcy - do wyboru: j. francuski  lub j. włoski  lub j. niemiecki

Przedmiot Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
  Język polski   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Matematyka   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne – historia   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Drugie wybrane zajęcia edukacyjne – język angielski  dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów

KLASA 1F  - klasa z rozszerzoną liczbą godzin z biologii, chemii i matematyki
przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, biologia i chemia


języki obce nauczane w klasie: j. angielski,
drugi język obcy - do wyboru: j. francuski  lub j. włoski  lub j. niemiecki

Przedmiot Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
  Język polski   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Matematyka   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne - biologia   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Drugie wybrane zajęcia edukacyjne – chemia   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów

KLASA 1G  - klasa z rozszerzoną liczbą godzin z języka polskiego, biologii i języka angielskiego
przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, biologia i język angielski


języki obce nauczane w klasie: j. angielski,
drugi język obcy - do wyboru: j. francuski  lub j. włoski  lub j. niemiecki

Przedmiot Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
  Język polski   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Matematyka   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne - biologia   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Drugie wybrane zajęcia edukacyjne – język angielski
dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów

KLASA 1H  - klasa z rozszerzoną liczbą godzin z matematyki, informatyki i języka angielskiego
przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, informatyka i język angielski


języki obce nauczane w klasie: j. angielski,
drugi język obcy - do wyboru: j. francuski  lub j. włoski  lub j. niemiecki

Przedmiot Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
  Język polski   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Matematyka   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne - informatyka 
dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Drugie wybrane zajęcia edukacyjne – język angielski dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów

Maksymalna liczba punktów za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych zajęć edukacyjnych - 72 pkt.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 

7 punktów

Osiągnięcia wpisane na świadectwie:

UWAGA: Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2022/2023 (informacje na stronie KO)

W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy, za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego  – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punkty,

c) tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu  – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

d) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

UWAGA: W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,o których mowa wyżej, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

6) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w formie wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy – Prawo oświatowe – przyznaje się: 3 punkty.

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji za świadectwo: 100 pkt (72pkt.+7pkt+18pkt.+3 pkt.)

Egzamin ośmioklasisty:

Przedmioty wyniki ze sprawdzianu w % punkty w postępowaniu rekrutacyjnym
wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3 = 30 pkt
Maksymalna ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu ośmioklasisty. 100 punktów
Absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów  za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych   otrzymanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

Maksymalna liczba punktów w procesie rekrutacji wynosi 200 punktów