Przejdź do treści Przejdź do menu

Wyniki egzaminu maturalnego

25-06-2019 11:49 Egzamin maturalny

Wyniki egzaminu maturalnego
naszych absolwentów będą do odbioru w szkole


w dniu 4 lipca 2018 roku, tj. czwartek,
od godziny 12:00


w sali 26 (na parterze).

UWAGA:

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 lipca 2019r.
dotycząca terminu ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju i czerwcu 2019 r.

Uprzejmie informuję, że wyniki egzaminu maturalnego, przeprowadzonego w maju i czerwcu 2019 r., zostaną ogłoszone 4 lipca br. (czwartek).

Wyniki będą udostępniane w systemach informatycznych 4 lipca br. pomiędzy godziną 8:00 a 10:00.
Zwracamy uwagę, że wyniki nie będą udostępnione w systemach informatycznych o północy.
Logowanie do każdego z tych serwisów odbywa się za pomocą loginu i hasła, które zdający otrzymali od dyrektora szkoły, do której uczęszczali.

link do systemu informatycznego OKE Jaworzno: https://serwis.oke.jaworzno.pl/M19/


Do odbioru konieczny jest dokument tożsamości.
W przypadkach szczególnych, kiedy absolwent nie może odebrać świadectwa osobiście - osoba delegowana do odbioru przynosi pisemne upoważnienie (do pobrania).