Bieżący tydzień: 28 września - 4 października
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
w-f
1 ADEF w-f chłopcy 3/3 - Śleziński R. (wf1)
w-f
1 A w-f dziewczyny 1/3 - Piętka M. (wf1)
w-f
1 A w-f dziewczyny 2/3 - Jęczalik-Pona M. (wf1)
biologia
1 A grupa 1 - Borowska T. (50)
EDB
1 A grupa 2 - Kołodziejczyk A. (72)
język angielski
1 A grupa 1 - Niedokos M. (72)
język angielski
1 A grupa 2 - Skutil M. (50)
religia
1 A religia - Gawlas P. (50)
informatyka
1 A grupa 1 - Hałka W. (42)
biologia
1 A grupa 2 - Borowska T. (50)
język angielski
1 A grupa 1 - Niedokos M. (50)
informatyka
1 A grupa 2 - Hałka W. (42)
praca własna w bibliotece
1 A biblioteka - Urbaniec K. (45 biblioteka)
religia
1 A religia - Gawlas P. (50)
EDB
1 A grupa 1 - Kołodziejczyk A. (33)
język angielski
1 A grupa 2 - Skutil M. (57)
matematyka
1 A - Szydełko A. (50)
język angielski
1 A grupa 1 - Niedokos M. (50)
język angielski
1 A grupa 2 - Skutil M. (72)
historia
1 A - Rączka K. (50)
chemia
1 A grupa 1 - Ostrowska-Prus U. (32)
język angielski
1 A grupa 2 - Skutil M. (50)
chemia
1 A - Ostrowska-Prus U. (50)
biologia
1 A - Borowska T. (50)
język angielski
1 A grupa 1 - Niedokos M. (50)
język angielski
1 A grupa 2 - Skutil M. (72)
WOS
1 A - Rączka K. (50)
język angielski
1 A grupa 1 - Niedokos M. (50)
chemia
1 A grupa 2 - Ostrowska-Prus U. (32)
matematyka
1 A - Szydełko A. (50)
geografia
1 A - Kuśmierski E. (50)
filozofia
1 A - Śleziński K. (50)
język polski
1 A - Rogolińska B. (50)
historia
1 A - Rączka K. (50)
matematyka
1 A - Szydełko A. (50)
fizyka
1 A - Głąbek B. (50)
godzina wychowawcza
1 A - Ostrowska-Prus U. (50)
język polski
1 A - Rogolińska B. (50)
w-f
1 A w-f dziewczyny 1/3 - Piętka M. (wf2)
w-f
1 A w-f dziewczyny 2/3 - Jęczalik-Pona M. (wf1)
j. niemiecki
1 A j. niem. - Kuś B. (50)
J. włoski
1 A j.włoski - Ponikiewska E. (52)
j. francuski
1 ACDEF j.franc. - Ruszkiewicz E. (35)
język polski
1 A - Rogolińska B. (50)
w-f
1 ADEF w-f chłopcy 3/3 - Śleziński R. (wf1)
w-f
1 A w-f dziewczyny 1/3 - Piętka M. (wf1)
w-f
1 A w-f dziewczyny 2/3 - Jęczalik-Pona M. (wf1)
j. niemiecki
1 A j. niem. - Kuś B. (50)
J. włoski
1 A j.włoski - Ponikiewska E. (52)
j. francuski
1 ACDEF j.franc. - Ruszkiewicz E. (35)
język polski
1 A - Rogolińska B. (50)
w-f
1 ADEF w-f chłopcy 3/3 - Śleziński R. (wf1)
08:00
1
08:45
08:50
2
09:35
09:45
3
10:30
10:40
4
11:25
11:45
5
12:30
12:40
6
13:25
13:30
7
14:15
14:20
8
15:05