Liceum 4-letnie

Decyzje Śląskiego Kuratora Oświaty związane z rekrutacją są dostępne na stronie:

Rekrutacja - Kuratorium Oświaty w Katowicach


Informacje ogólne

aktualizacja 01.03.2019r.

Jeżeli pierwszą wybraną klasą w rekrutacji elektronicznej jest klasa
I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej,
to nasze LICEUM będzie nazywane szkołą pierwszego wyboru.Prosimy Ośmioklasistów o składanie dokumentów w sekretariacie szkoły
w godz. od 9:00 do 14:00
kierując się następującymi terminami i działaniami:

1) Od 13 maja 2019r. do 25 czerwca 2019r.

 1. zapoznanie się z Zasadami Rekrutacji (tutaj)
 2. wypełnienie i podpisanie ANKIETY - przyjęcie do Liceum (tutaj)
 3. wydrukowanie wniosku z systemu elektronicznej rekrutacji zawierający niezbędne dane osobowe korzystając ze strony: Nabór - szkoły ponadpodstawowe

UWAGA: Proszę pamiętać, że liczba szkół i oddziałów, które wybiera kandydat obejmuje maksymalnie PIĘĆ szkół i teoretycznie wszystkie oddziały w tych szkołach - co daje kilkanaście a nawet więcej preferencji. Większa liczba preferencji zwiększa szansę dostania się do szkoły.

 1. przygotowanie i podpisanie imieniem i nazwiskiem dwóch fotografii legitymacyjnych
  Prosimy o przynoszenie ww dokumentów (pkt.b,c,d) w foliowej koszulce2) 19 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r.

kandydat dostarcza do Liceum

 • potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej, które ukończył, kopię œświadectwa ukończenia szkoły oraz
 • potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej, które ukończył, kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
 • jeżeli posiada to dostarcza również zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

  lub oryginały tych dokumentów.
  (dokumenty te są dołączane do podania złożonego w Liceum)

UWAGA:
Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
16 LIPCA 2019 r.

(prosimy zakwalifikowanych o dostarczenie oryginałów dokumentów)
3) Od 16 lipca 2019r. do 24 lipca 2019r. 

uczniowie przyjęci do Liceum dostarczają oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
(dokumenty te są dołączane do podania złożonego w Liceum)

UWAGA: w wyżej wymienionych terminach można wraz z dokumentami złożyć Kartę zdrowia od higienistki szkolnej (jeżeli wydała – jeżeli nie to należy donieść we wrześniu).

Aktualności według kategorii