Liceum 3-letnie

Decyzje Śląskiego Kuratora Oświaty związane z rekrutacją są dostępne na stronie:

Rekrutacja - Kuratorium Oświaty w Katowicach


Informacje ogólne

aktualizacja 01.03.2019r.

Jeżeli pierwszą wybraną klasą w rekrutacji elektronicznej jest klasa

I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej,

to nasze LICEUM będzie nazywane szkołą pierwszego wyboru.


Prosimy Gimnazjalistów o składanie dokumentów
w sekretariacie szkoły, w godz. od 9:00 do 14:00
kierując się następującymi terminami i działaniami:


1) Od 13 maja 2019r. do 25 czerwca 2019r.

 1. zapoznanie się ze Zasadami rekrutacji (tutaj)
 2. wypełnienie i podpisanie ANKIETY - podania do Liceum (tutaj)
 3. wydrukowanie wniosku z systemu elektronicznej rekrutacji zawierający niezbędne dane osobowe korzystając ze strony: Nabór - szkoły ponadgimnazjalne
 4. przygotowanie i podpisanie imieniem i nazwiskiem dwóch fotografii legitymacyjnych
  Prosimy o przynoszenie ww dokumentów (pkt.b,c,d) w foliowej koszulce2) 19 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r.

kandydat dostarcza do Liceum

 • potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum, które ukończył, kopię œświadectwa ukończenia gimnazjum oraz
 • potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum, które ukończył, kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • jeżeli posiada to dostarcza również zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

  lub oryginały tych dokumentów.
  (dokumenty te są dołączane do podania złożonego w Liceum)

UWAGA:
Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
16 LIPCA 2019 r.

(prosimy zakwalifikowanych o dostarczenie oryginałów dokumentów)


3) Od 16 lipca 2019r. do 24 lipca 2019r. 

uczniowie przyjęci do Liceum dostarczają oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
(dokumenty te są dołączane do podania złożonego w Liceum)

UWAGA: w wyżej wymienionych terminach można wraz z dokumentami złożyć Kartę zdrowia od higienistki szkolnej (jeżeli wydała – jeżeli nie to należy donieść we wrześniu).

Aktualności według kategorii