CISCO

Lokalna Akademia Informatyczna CISCO

przy I LO im. M. Kopernika

Od roku szkolnego 2001/2002 w naszej szkole działa Lokalna Akademia Informatyczna, jedna z kilku na terenie miasta. Do tej pory w ramach akademii prowadzone były szkolenia Akademii Sieciowej CISCO - Cisco Networking Academy w zakresie projektowania i konfiguracji sieci komputerowych.

W roku szkolnym 2014/2015 nasza akademia oferuje nowy kurs "IT Essentials: PC Hardware and Software" przeznaczony zarówno dla uczniów liceum jak i trzecich i drugich klas gimnazjum.

Realizacja programu obu kursów opiera się na materiałach szkoleniowych przygotowanych przez Cisco Systems udostępnionych na serwerze edukacyjnym CNAMS - http://cisco.netacad.net.

IT Essentials: PC Hardware and Software

Szkolenie to dostarcza podstawowych umiejętności związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerów osobistych. Kurs obejmuje podstawy technologii PC, sieci komputerowych oraz bezpieczeństwa. Uczestnicy, którzy ukończą kurs będą w stanie opisać sposób funkcjonowania komputera i jego elementów, samodzielnie zmontować komputer, zainstalować system operacyjny i rozwiązywać problemy z wykorzystaniem różnych narzędzi diagnostycznych.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu uzyskuje się dostęp do profesjonalnych materiałów CISCO Networking Academy, między innymi oprogramowania do symulowania sieci komputerowych oraz do laboratoriów wirtualnych, które pomogą uczestnikom rozwijać umiejętności rozwiązywania złożonych problemów. Uczniowie poznają także metody pracy w sieci oraz problematykę jej bezpieczeństwa.

Po ukończeniu szkolenia uczniowie nabędą odpowiednią wiedzę, by móc zdobyć certyfikat CompTIA A. Certyfikat CompTIA A to międzynarodowy dokument potwierdzający umiejętności zawodowe. Certyfikat honorowany jest na całym świecie, potwierdza wysoki poziom wiedzy oraz znajomość rozwiązań technologicznych firmy Cisco Systems.

Kurs jest także podstawą dla innych, bardziej zaawansowanych kursów sieciowych.

CCNA Discovery

Jest to kurs przeznaczony dla uczniów szczególnie interesujących się problematyką sieci, przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego Cisco Certified Networking Associate - CCNA, który daje uprawnienia do wykonywania zawodu technika sieciowego.

Kurs Cisco CCNA Discovery dotyczy projektowania i konfigurowania sieci w różnych środowiskach, od sieci dla domu lub małego biura (SOHO) do bardziej złożonych sieci przedsiębiorstw i teoretycznych modeli sieciowych.

Kurs kładzie nacisk na krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, współpracę i praktyczne wykorzystanie umiejętności. Umożliwia dalszy rozwój kariery oraz poszerzanie osobistych kompetencji do pracy w branży IT i branży sieciowej.

Kurs wykorzystuje interaktywne narzędzia oraz przystępne laboratoria pozwalające uczestnikom na zdobycie wiedzy potrzebnej w budowaniu sieci komputerowych.

Zajęcia LAI

Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki i środy po południu (godzina do ustalenia z grupą uczestników).

Aktualności według kategorii