Przejdź do treści Przejdź do menu

Deklaracje maturalne

01-12-2018 12:07 Egzamin maturalny

Absolwent, który ukończył LO w roku szkolnym 2014/2015 - 2017/2018
i zamierza ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKE

SKŁADA

do DYREKTORA SZKOŁY deklarację

w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2018r.!