Nasza szkoła od 1 września 2005 roku bierze udział w programie międzynarodowym Socrates Comenius.

Fundacja Rozwoju Edukacji poprzez program Socrates Comenius wspiera inicjatywy mające
na celu podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego
w procesach edukacyjnych. Ma na celu wzbogacenie i uzupełnienie systemów edukacyjnych krajów uczestniczących. Pomaga uczniom i nauczycielom w kształtowaniu poczucia przynależności do szerszej i otwartej na świat społeczności europejskiej - społeczności o różnych tradycjach, mającej jednak korzenie we wspólnej historii.

Tematem projektu, który realizujemy przez trzy lata szkolne jest „Nauczanie tolerancji”.
W projekcie biorą udział również szkoły z:

Produktami końcowymi, powstałymi w czasie realizacji projektu będą

W ubiegłym roku szkolnym (2005/2006)

W bieżącym roku szkolnym (2006/2007)

 

Wizyty robocze

W ramach projektu dwa razy w roku mają miejsce wizyty robocze uczniów i nauczycieli w szkołach partnerskich. Językiem roboczym projektu jest język angielski. Podczas wizyt uczniowie poznają kulturę i obyczaje krajów, w których przebywają, biorą udział w zajęciach szkolnych ze swoimi partnerami oraz pracują nad projektem wspólnie z uczniami pozostałych czterech krajów. Koszty podróży do szkół partnerskich opłacane są przez Fundację Rozwoju Edukacji, a uczniowie zakwaterowani są u rodzin swoich partnerów goszcząc ich również u siebie.

Plan wizyt roboczych

Mamy nadzieję że udział w projekcie pozwoli nam wszystkim na poznanie kultury i tradycji w innych krajach i sprawi, że słowo tolerancja będzie miało dla nas ogromne znaczenie.