2C
Nr Godz Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:00- 8:45 wf-2/2 j.włoski-2/3 EP 52
j.francuski-3/3 ER 35
przyroda EK 19 przyroda EK 19 religia PG 72
2 8:50- 9:35 wos LG 29 j.włoski-2/3 EP 52
j.francuski-3/3 ER 35
religia PG 72 wos LG 29 j.angielski-1/2 JG 51
podst_j_łac-2/2 MA 67
3 9:45-10:30 wos LG 29 j.polski MT 44 podst_j_łac-1/2 MA 67
j.angielski-2/2 MK 20
j.angielski-1/2 JG 51
j.angielski-2/2 MK 20
historia LG 29
4 10:40-11:25 historia LG 29 j.polski MT 44 j.polski MT 44 j.polski MT 44 matematyka KW 63
5 11:45-12:30 j.polski MT 44 historia LG 29 j.polski MT 44 j.polski MT 44 matematyka KW 63
6 12:40-13:25 matematyka KW 63 j.angielski-1/2 JG 51
j.angielski-2/2 MK 20
historia LG 29 wf-2/2 j.polski MT 44
7 13:30-14:15 j.niemiecki-1/3 MG 28 przyroda EK 19 wf-1/2 PM wf2 wf-2/2 podst_filoz 28
8 14:20-15:05 j.niemiecki-1/3 MG 28 wf-1/2 PM wf3 wf-1/2 PM wf1   godz.wych MT 44