1D
Nr Godz Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:00- 8:45 przedsięb. AK 34 informatyka-1/2 WH 42 j.polski BL 58 j.niemiecki-1/3 Ku 50
j.włoski-2/3 EP 52
j.francuski-3/3 ER 35
wf-1/2 MP
wf-2/2
2 8:50- 9:35 wf-1/2 MP
wf-2/2
matematyka KW 63 j.polski BL 58 kultura KA 68 wf-1/2 MP
wf-2/2
3 9:45-10:30 fizyka BG 26 matematyka KW 63 j.angielski-1/2 ML 37
j.angielski-2/2 RS 51
historia LG 29 e_dla_bezp-1/2 AK 34
j.angielski-2/2 RS 27
4 10:40-11:25 j.niemiecki-1/3 Ku 50
j.włoski-2/3 EP 52
j.francuski-3/3 ER 35
j.angielski-1/2 ML 37
j.angielski-2/2 RS 51
j.angielski-1/2 ML 37
j.angielski-2/2 RS 51
chemia UO 32 j.angielski-1/2 ML 37
e_dla_bezp-2/2 AK 34
5 11:45-12:30 matematyka KW 63 religia FS 71 matematyka KW 63 wos LG 29 przedsięb. AK 34
6 12:40-13:25 j.polski BL 58 historia LG 29 godz.wych KW 63 geografia EK 19 informatyka-2/2 WH 42
7 13:30-14:15   j.polski BL 58   religia FS 71  
8 14:20-15:05   biologia TB 56