1C
Nr Godz Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:00- 8:45 matematyka JL 23 e_dla_bezp-2/2 AK 34 fizyka BG 23 j.angielski-1/2 MK 20
j.włoski-1/3 EP 52
j.francuski-3/3 ER 35
wf-1/2 MJ
wf-2/2
2 8:50- 9:35 wf-1/2 MJ
wf-2/2
historia AB 27 geografia EK 19 przedsięb. AK 34 wf-1/2 MJ
wf-2/2
3 9:45-10:30 j.polski BL 58 j.polski BL 58 biologia TB 56 religia FS 71 kultura JN 69
4 10:40-11:25 j.angielski-1/2 MK 20
j.włoski-1/3 EP 52
j.francuski-3/3 ER 35
j.polski BL 58 historia AB 27 j.polski BL 58 matematyka JL 23
5 11:45-12:30 j.niemiecki-1/2 Ku 50
j.angielski-2/2 EL 21
j.angielski-1/2 MK 20
j.angielski-2/2 EL 21
matematyka JL 28 j.niemiecki-1/2 Ku 50
j.angielski-2/2 EL 21
j.polski BL 58
6 12:40-13:25 e_dla_bezp-1/2 AK 34
informatyka-2/2 WH 42
religia FS 71 przedsięb. AK 34 wos AB 27 j.polski BL 58
7 13:30-14:15     godz.wych AB 27 informatyka-1/2 WH 42 chemia UO 32