3D
Nr Godz Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:00- 8:45 informatyka-1/2 WH 42
j.angielski-2/2 EL 21
    j.angielski-1/2 MB 39
j.angielski-2/2 EL 21
j.angielski-1/2 MB 39
2 8:50- 9:35 informatyka-1/2 WH 42
j.angielski-2/2 EL 21
  j.niemiecki-1/3 Ku 50
j.włoski-2/3 EP 52
j.angielski-1/2 MB 39
j.angielski-2/2 EL 21
religia FS 71
3 9:45-10:30 wf-1/2 BB
wf-2/2
j.francuski-3/3 ER 35 j.niemiecki-1/3 Ku 50
j.włoski-2/3 EP 52
j.polski JN 69 matematyka EB 62
4 10:40-11:25 wf-1/2 BB
wf-2/2
informatyka-1/2 WH 42
j.angielski-2/2 EL 21
matematyka EB 62 godz.wych 50 matematyka EB 62
5 11:45-12:30 matematyka EB 62 j.angielski-1/2 MB 39
informatyka-2/2 WH 42
matematyka EB 62 wf-1/2 BB wf1
wf-2/2 wf2
j.polski JN 69
6 12:40-13:25 matematyka EB 62 j.polski JN 69 j.angielski-1/2 MB 39
informatyka-2/2 WH 42
religia FS 71 j.polski JN 69
7 13:30-14:15 j.francuski-3/3 ER 35 hist. i społ LG 29 geografia EK 19 geografia EK 19  
8 14:20-15:05   geografia EK 19 geografia EK 19 informatyka-2/2 WH 42