3C
Nr Godz Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:00- 8:45 godz.wych BL 58 wf-2/2 historia LG 29 matematyka EB 62 wos LG 29
2 8:50- 9:35 j.polski BL 58 wf-2/2 historia LG 29 matematyka EB 62 wos LG 29
3 9:45-10:30 j.angielski-1/2 MB 39
podst_j_łac-2/2 MA 67
j.niemiecki-1/3 Ku 50
j.włoski-2/3 EP 52
j.francuski-3/3 ER 35
matematyka EB 62 j.angielski-1/2 MB 39
j.angielski-2/2 MN 38
podst_filoz 28
4 10:40-11:25 podst_j_łac-1/2 MA 67
j.angielski-2/2 MN 38
historia LG 29 przyroda MC 49 wos LG 29 j.polski BL 58
5 11:45-12:30 historia LG 29 matematyka EB 62 j.polski BL 58 j.polski BL 58  
6 12:40-13:25 religia PG 72 j.angielski-1/2 MB 39
j.angielski-2/2 MN 38
j.polski BL 58 j.polski BL 58  
7 13:30-14:15 j.niemiecki-1/3 Ku 50
j.włoski-2/3 EP 52
j.francuski-3/3 ER 35
wf-1/2 BB   religia PG 72  
8 14:20-15:05   wf-1/2 BB   wf-1/2 BB
wf-2/2