Fundacja Edukacyjna Perspektywy potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł Złotej Szkoły 2017.
Szybki kontakt:
ILO im. Mikołaja Kopernika.
ul. Listopadowa 70.
43-300 Bielsko-Biała.
tel. 33-812-25-74 lub 33-811-44-83
e-mail: Kopernik@
 

ZEBRANIA RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
 


12 września - środa

godz. 16:30 – klasy I – aula

godz. 17:00 – klasy pozostałe (sale)
 

godz. 18:00 – trójki klasowe – (sala 26)


21 listopada - środa

godz. 17:00 - śródokresowe

godz. 17:30 - 18:30 - konsultacje

 


9 stycznia - środa

godz. 17:00 - zebranie po I semestrze

godz. 17:30 - 18:30 - konsultacje

 


13 marca - środa

godz. 16:30 – klasy II – aula
(inf. o egzam. maturalnym 2020)

godz. 17:00 - z. półroczne

godz. 17:30 - 18:30 - konsultacje

 


22 maja - środa

godz. 17:00 - śródokresowe

godz. 17:30 - 18:30 - konsultacje
Konto
Rady Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika
ul. Listopadowa 70, 43-300 Bielsko-Biała
nr 71 1020 1390 0000 6902 0018 0513Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej
Strona I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej.