Fundacja Edukacyjna Perspektywy potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł Złotej Szkoły 2017.
Szybki kontakt:
ILO im. Mikołaja Kopernika.
ul. Listopadowa 70.
43-300 Bielsko-Biała.
tel. 33-812-25-74 lub 33-811-44-83
e-mail: Kopernik@

Gimnazjum Ostendorf

"Wszystko zaczęło się w maju 2000 roku. Z Liceum im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej został wysłany list do burmistrza miasta Lippstadt. List zawierał propozycje wzajemnej współpracy. Gimnazjum imienia Ostendorfa było zainteresowane nawiązaniem kontaktu, po czym w październiku 2000 roku grupa przedstawicieli bielskiego liceum wyjechała na delegację, by spotkać się na Dniach Miasta z przedstawicielami niemieckiego gimnazjum. Teraz przyszła kolej na rewizytę strony niemieckiej, która odbyła się w marcu 2001 roku. Wówczas to podpisano porozumienie i ustalono termin pierwszej wymiany na czerwiec i listopad 2001 roku. "

Varga Katalin Gimnázium

Drugą szkołą, z którą nasze liceum współpracuje, jest węgierskie Varga Katalin Gimnázium.


Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej
Strona I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej.