Fundacja Edukacyjna Perspektywy potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł Złotej Szkoły 2017.
Szybki kontakt:
ILO im. Mikołaja Kopernika.
ul. Listopadowa 70.
43-300 Bielsko-Biała.
tel. 33-812-25-74 lub 33-811-44-83
e-mail: Kopernik@
Do pobrania:
Staut I Liceum Ogólnokształcącego: tutaj
Wewnątrzszkolny System Oceniania: tutaj


WYCIECZKI:
Szkolny Regulamin Wycieczek: tutaj

Wyjście w obrębie Bielska-Białej:
1. Dwa egzemplarze karty wycieczki z harmonogramem – załącznik nr 1.
2. Dwa egzemplarze listy uczestników wycieczki - załącznik nr 2.
3. Jeden egzemplarz oświadczenia rodziców (całoroczny) - załącznik nr 3.

Wycieczka krajowa :
1. Dwa egzemplarze karty wycieczki z harmonogramem – załącznik nr 1.
2. Dwa egzemplarze listy uczestników wycieczki - załącznik nr 2.
3. Jeden egzemplarz oświadczenia i pisemnej zgody rodziców - załącznik nr 4.
4. Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki - załącznik nr 5.
5. Zadania i zakres obowiązków kierownika i opiekuna wycieczki - załącznik nr 6.
6. Rozlicznie wycieczki – do wglądu uczestników i rodziców - załącznik nr 7.

Wycieczka zagraniczna:
(wkrótce aktualne informacje...)Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej
Strona I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej. Edukacja na wysokim poziomie, szkoła średnia, ponadgimnazjalna z klasą Bielsko!
Znajdź nas wpisując: szkoła Bielsko, liceum Bielsko-Biała, Kopernik Bielsko, liceum ogólnokształcące, ILO Bielsko, edukacja Bielsko, Mikołaj Kopernik, stowarzyszenie, absolwenci, szkoła średnia, szkoła ponadgimnazjalna, rekrutacja.