Fundacja Edukacyjna Perspektywy potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł Złotej Szkoły 2017.
Szybki kontakt:
ILO im. Mikołaja Kopernika.
ul. Listopadowa 70.
43-300 Bielsko-Biała.
tel. 33-812-25-74 lub 33-811-44-83
e-mail: Kopernik@W szkole działał Szkolny Klub Sportowy.
Po likwidacji tzw. dużego Kopernika ; zaszły istotne zmiany w działalności SKS-u, ze względu na ograniczony czas korzystania z Sali gimnastycznej i basenu. W związku z tym wiodącą sekcją stała się sekcja lekkoatletyczna, która w latach 1975-1989 dostarczała wiele sukcesów szkole. Jej członkowie startowali w zawodach indywidualnych i drużynowych, zdobywając mistrzostwo Bielska i województwa. Do najlepszych zawodniczek i zawodników w województwie należeli:
-Joanna Moskała - skok w dal i wzwyż, zdobyła mistrzostwo Polski.
-Sabina Legień -100m i skok w dal,
-Małgorzata Piechowicz- rzut oszczepem,
-Agnieszka Kotnis - bieg 100 i 200m
-Witosław Chodnikiewicz -100m
-Artur Żwak -pchnięcie kulą
-Jacek Sawkiewicz -skok wzwyż
-Adam Budkiewicz- 100m, 200m


W latach 1981-1989 co roku nasza drużyna lekkoatletyczna startowała w zawodach miejskich zajmując miejsca od I do VI.
Od 1973 do 1992 roku, w czasie wakacji szkoła organizowała spływy kajakowe. Było ich do tej poryy ponad 30. Młodzież poznała na nich regiony Polski, nad takimi rzekami jak: Czarna Hańcza, Brda, Obra, Inicjatorem, organizatorem i duszą wszystkich spłwów jest pofesor Wincenty Kufel. Od początku dzielnie mu w tym pomagają profesorowie Roman Dybczak i Wincenty Chrobak. Pobyt na spływie stwarzał niezatarte wspomnienia w obcowaniu z przyrodą, dawał możliwości poznania różnych zakamarków Polski, uczył samodzielności w pokonywaniu trudności życia codziennego. Oprócz spływów odbywały się w czasie wakacji obozy wędrowne, których propagatorem jest również profesor Wincenty Kufel. Najczęstszym zakątkiem Polski, gdzie odbywały się obozy są Bieszczady, ulubione miejsce profesora.


Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej
Strona I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej.