Fundacja Edukacyjna Perspektywy potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł Złotej Szkoły 2017.
Szybki kontakt:
ILO im. Mikołaja Kopernika.
ul. Listopadowa 70.
43-300 Bielsko-Biała.
tel. 33-812-25-74 lub 33-811-44-83
e-mail: Kopernik@


Zasady rekrutacji

Tabele punktacji
(w proponowanych klasach)

Informacje

Terminy

Rozkład przedmiotów w klasach


aktualizacja 06.03.2018r.Przedmioty w klasie 1A
(pogrubioną czcionką oznaczono przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym
kursywą: przedmioty dodatkowe
kursywą i pogrubione: przedmioty uzupełniające )

2018/2019

2019/2020

2020/2021

biologia biologia biologia
chemia chemia chemia
edukacja dla bezp.
fizyka z astronomią
geografia
historia
historia i społ. historia i społ.
informatyka
język angielski język angielski język angielski
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
j. łaciński w biologii
i medycynie
j. łaciński w biologii
i medycynie
język polski język polski język polski
matematyka matematyka matematyka
podstawy przeds.
religia religia religia
wiedza o kulturze
wiedza o społeczeństwie
wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne
zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcąPrzedmioty w klasie 1B
(pogrubioną czcionką oznaczono przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym
kursywą: przedmioty dodatkowe
kursywą i pogrubione: przedmioty uzupełniające )

2018/2019

2019/2020

2020/2021

biologia
chemia
edukacja dla bezp.
fizyka z astronomią fizyka z astronomią fizyka z astronomią
geografia
historia
historia i społ. historia i społ.
informatyka
język angielski język angielski język angielski
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
modelowanie i animacja
komputerowa
język polski język polski język polski
matematyka matematyka matematyka
podstawy przeds.
religia religia religia
wiedza o kulturze
wiedza o społeczeństwie
wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne
zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcąPrzedmioty w klasie 1C
(pogrubioną czcionką oznaczono przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym
kursywą: przedmioty dodatkowe
kursywą i pogrubione: przedmioty uzupełniające )

2018/2019

2019/2020

2020/2021

biologia
chemia
edukacja dla bezp.
fizyka z astronomią
geografia
historia historia historia
informatyka
język angielski język angielski język angielski
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
podstawy filozofii podstawy filozofii
podstawy języka
łacińskiego
podstawy języka
łacińskiego
język polski język polski język polski
matematyka matematyka matematyka
podstawy przeds.
przyroda przyroda
religia religia religia
wiedza o kulturze
wiedza o społeczeństwie wiedza o społeczeństwie wiedza o społeczeństwie
wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne
zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcąPrzedmioty w klasie 1D
(pogrubioną czcionką oznaczono przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym
kursywą: przedmioty dodatkowe
kursywą i pogrubione: przedmioty uzupełniające )

2018/2019

2019/2020

2020/2021

biologia
chemia
edukacja dla bezp.
fizyka z astronomią
geografia geografia geografia
historia
informatyka informatyka informatyka
język angielski język angielski język angielski
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
język polski język polski język polski
matematyka matematyka matematyka
podstawy przeds.
religia religia religia
wiedza o kulturze
wiedza o społeczeństwie
wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne
zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcąPrzedmioty w klasie 1E
(pogrubioną czcionką oznaczono przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym
kursywą: przedmioty dodatkowe
kursywą i pogrubione: przedmioty uzupełniające )

2018/2019

2019/2020

2020/2021

biologia
chemia
edukacja dla bezp.
fizyka z astronomią
geografia
historia historia historia
przyroda przyroda
informatyka
język angielski język angielski język angielski
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
podstawy filozofii podstawy filozofii
podstawy języka
łacińskiego
podstawy języka
łacińskiego
język polski język polski język polski
matematyka matematyka matematyka
podstawy przeds.
religia religia religia
wiedza o kulturze
wiedza o społeczeństwie
wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne
zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcąPrzedmioty w klasie 1F
(pogrubioną czcionką oznaczono przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym
kursywą: przedmioty dodatkowe
kursywą i pogrubione: przedmioty uzupełniające )

2018/2019

2019/2020

2020/2021

biologia biologia biologia
chemia chemia chemia
edukacja dla bezp.
fizyka z astronomią
geografia
historia
historia i społ. historia i społ.
informatyka
język angielski język angielski język angielski
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
drugi j. obcy
nowożytny
j. łaciński w biologii
i medycynie
j. łaciński w biologii
i medycynie
język polski język polski język polski
matematyka matematyka matematyka
podstawy przeds.
religia religia religia
wiedza o kulturze
wiedza o społeczeństwie
wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne
zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcą zaj. z wychowawcąBudowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej
Strona I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej.