I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej
Fundacja Edukacyjna Perspektywy potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł Złotej Szkoły 2017.
Szybki kontakt:
ILO im. Mikołaja Kopernika.
ul. Listopadowa 70.
43-300 Bielsko-Biała.
tel. 33-812-25-74 lub 33-811-44-83
e-mail: Kopernik@


Dla zainteresowanych maturzystów...

tutaj...


Deklarowanie przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2018r.


do kogo składa do kiedy:
deklaracja wstępna
do kiedy:
deklaracja ostateczna
Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2018 r. Dyrektor Szkoły 30 września 2017r.
(wzorzec 1_aN)
7 lutego 2018r.
Absolwent, który ukończył LO w roku szkolnym
2014/2015, 2015/2016 lub 2016/2017
Dyrektor Szkoły 30 września 2017r.
(nieobowiązkowo) (wzorzec 1_aN)
7 lutego 2018r.
Absolwent, który ukończył LO w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 lub 2016/2017 i zamierza ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKE Dyrektor Szkoły --- do 31 grudnia 2017r.

    Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracją:
  • do 30 września 2017 r. w przypadku zdających którzy ukończą szkołę w 2018r.(dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2018 roku)
  • do 31 grudnia 2017 r. w przypadku zdających zamierzających ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył


Informacje o egzaminie maturalnym w 2018r.

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej tutaj... inne informacje o studiach....

Bardzo ważna decyzja w życiu każdego maturzysty, to wybór dalszej drogi w samorozwoju.
W wyborze ciekawych kierunków studiów przydatny będzie portal internetowy, uruchomiony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
Zapraszamy do korzystania z tego zbioru różnych informacji o uczelniach. Adres strony jest tutaj
Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej
Strona I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej. Edukacja na wysokim poziomie, szkoła średnia, ponadgimnazjalna z klasą Bielsko!
Znajdź nas wpisując: szkoła Bielsko, liceum Bielsko-Biała, Kopernik Bielsko, liceum ogólnokształcące, ILO Bielsko, edukacja Bielsko, Mikołaj Kopernik, stowarzyszenie, absolwenci, szkoła średnia, szkoła ponadgimnazjalna, rekrutacja.