Fundacja Edukacyjna Perspektywy potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł Złotej Szkoły 2017.
Szybki kontakt:
ILO im. Mikołaja Kopernika.
ul. Listopadowa 70.
43-300 Bielsko-Biała.
tel. 33-812-25-74 lub 33-811-44-83
e-mail: Kopernik@


Próbny egzamin maturalny z OPERONEM

W dniach 20-23 listopada br. planowane jest przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego z wydawnictwem OPERON.
Wstępne informacje na stronie: tutaj
(szczegółowy harmonogram będzie dostępny na tablicy ogłoszeń w tygodniu, w którym egzaminy będą przeprowadzone)


... warto wiedzieć ... panta rhei...


tutaj...


Deklarowanie przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2019r.


do kogo składa do kiedy:
deklaracja wstępna
do kiedy:
deklaracja ostateczna
Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2019 r. Dyrektor Szkoły 01 października 2018r.
(obowiązkowo: Deklaracja 1a
w roku szkolnym 2018/2019)
7 lutego 2018r.
Absolwent, który ukończył LO w roku szkolnym
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 lub 2017/2018
Dyrektor Szkoły 30 września 2018r.
(nieobowiązkowo)
7 lutego 2019r.
Absolwent, który ukończył LO w roku szkolnym 2014/2015 - 2017/2018 i zamierza ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKE Dyrektor Szkoły --- do 31 grudnia 2018r.

    Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracją:
  • do 1 października 2018 r. w przypadku zdających którzy ukończą szkołę w 2019r.(dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2019 roku)
  • do 31 grudnia 2018 r. w przypadku zdających zamierzających ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył

Informacje o egzaminie maturalnym w 2019r.

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej tutaj


... informacje o studiach....

Bardzo ważna decyzja w życiu każdego maturzysty, to wybór dalszej drogi w samorozwoju.
W wyborze ciekawych kierunków studiów przydatny będzie portal internetowy, uruchomiony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
Zapraszamy do korzystania z tego zbioru różnych informacji o uczelniach. Adres strony jest tutaj
Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej
Strona I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej.