Fundacja Edukacyjna Perspektywy potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł Złotej Szkoły 2017.
Szybki kontakt:
ILO im. Mikołaja Kopernika.
ul. Listopadowa 70.
43-300 Bielsko-Biała.
tel. 33-812-25-74 lub 33-811-44-83
e-mail: Kopernik@

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018 / 2019ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

03.09. 2018 r. – 22.06.2019 r.

I semestr 03.09. – 22.12.2018r.
II semestr 02.01. – 21 .06. 2019r.


PRZERWY W ZAJĘCIACH:

Zimowa przerwa świąteczna
 23. 12. – 31. 12. 2018r.


Ferie zimowe
11.02. – 24. 02. 2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna
18.04. – 23. 04. 2019r.


Ferie letnie
22.06. - 31. 08. 2019r.

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W KLASACH MATURALNYCH
26 kwietnia 2019 r.


EGZAMIN MATURALNY W SESJI WIOSENNEJ
Część ustna i część pisemna
06 – 25 maja 2019r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
2 XI, 23 X, 2 V, 6 V, 7 V, 8 V

Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej
Strona I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej.