Fundacja Edukacyjna Perspektywy potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł Złotej Szkoły 2017.
Szybki kontakt:
ILO im. Mikołaja Kopernika.
ul. Listopadowa 70.
43-300 Bielsko-Biała.
tel. 33-812-25-74 lub 33-811-44-83
e-mail: Kopernik@


Zasady rekrutacji

Tabele punktacji
(w proponowanych klasach)

Informacje

Terminy

Rozkład przedmiotów w klasach


aktualizacja 02.03.2018r.


Jeżeli pierwszą wybraną klasą w rekrutacji elektronicznej jest klasa I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej, to nasze LICEUM będzie nazywane szkołą pierwszego wyboru.
Prosimy Gimnazjalistów o składanie dokumentów w sekretariacie szkoły, w godz. od 8:00 do 15:00 kierując się następującymi terminami i działaniami:


1) Od 18 maja do 18 czerwca 2018r.

 1. zapoznanie się ze Zasadami rekrutacji Szkolnymi Zasadami Postępowania Rekrutacyjnego
 2. wypełnienie i podpisanie WNIOSKU - podania do Liceum; (do pobrania tutaj)
 3. wydrukowanie wniosku z systemu elektronicznej rekrutacji zawierający niezbędne dane osobowe korzystając ze strony: Nabór - szkoły ponadgimnazjalne
 4. przygotowanie i podpisanie imieniem i nazwiskiem dwóch fotografii legitymacyjnych
  Prosimy o przynoszenie ww dokumentów (pkt.b,c,d) w foliowej koszulce


2) 22 czerwca 2018 do 26 czerwca 2018r.

  kandydat dostarcza do Liceum

 1. potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum, które ukończył, kopię œświadectwa ukończenia gimnazjum oraz
 2. potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum, które ukończył, kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 3. jeżeli posiada to dostarcza również zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

  lub oryginały tych dokumentów.
  (dokumenty te są dołączane do podania złożonego w Liceum)


UWAGA:
Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia 6 LIPCA 2018 r.
godz. 9:00
(prosimy zakwalifikowanych o dostarczenie oryginałów dokumentów)


3) Od 6lipca 2018 do 12 lipca 2018r. do godz.15:00

  uczniowie przyjęci do Liceum dostarczają oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
  (dokumenty te są dołączane do podania złożonego w Liceum)

UWAGA: w wyżej wymienionych terminach można wraz z dokumentami złożyć Kartę zdrowia od higienistki szkolnej (jeżeli wydała – jeżeli nie to należy donieść we wrześniu).
Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej
Strona I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej.