Fundacja Edukacyjna Perspektywy potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł Złotej Szkoły 2017.
Szybki kontakt:
ILO im. Mikołaja Kopernika.
ul. Listopadowa 70.
43-300 Bielsko-Biała.
tel. 33-812-25-74 lub 33-811-44-83
e-mail: Kopernik@


Zasady rekrutacji

Tabele punktacji/ Proponowane klasy

Informacje

Terminy

Rozkład przedmiotów w klasach


aktualizacja 02.03.2016


Jeżeli pierwszą wybraną klasą w rekrutacji elektronicznej jest klasa I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej, to nasze LICEUM będzie nazywane szkołą pierwszego wyboru.
Wtedy prosimy Gimnazjalistów o składanie dokumentów w sekretariacie szkoły, w godz. od 8:00 do 15:00 wg następującego porządku:


1) Od 6 maja do 21 czerwca 2016 r.2) Od 24 czerwca do 28 czerwca 2016 r.

  kandydat dostarcza do Liceum

 • potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum, które ukończył, kopię œświadectwa ukończenia gimnazjum oraz
 • potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum, które ukończył, kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • jeżeli posiada to dostarcza również zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

  lub oryginały tych dokumentów.
  (dokumenty te są dołączane do podania złożonego w Liceum)3) Do 21 lipca 2016r.

  uczniowie przyjęci do Liceum dostarczają oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
  (dokumenty te są dołączane do podania złożonego w Liceum)

UWAGA: w wyżej wymienionych terminach można wraz z dokumentami złożyć Kartę zdrowia od higienistki szkolnej (jeżeli wydała – jeżeli nie to należy donieść we wrześniu).
Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej
Strona I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej. Edukacja na wysokim poziomie, szkoła średnia, ponadgimnazjalna z klasą Bielsko!
Znajdź nas wpisując: szkoła Bielsko, liceum Bielsko-Biała, Kopernik Bielsko, liceum ogólnokształcące, ILO Bielsko, edukacja Bielsko, Mikołaj Kopernik, stowarzyszenie, absolwenci, szkoła średnia, szkoła ponadgimnazjalna, rekrutacja.