Fundacja Edukacyjna Perspektywy potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł Złotej Szkoły 2017.
Szybki kontakt:
ILO im. Mikołaja Kopernika.
ul. Listopadowa 70.
43-300 Bielsko-Biała.
tel. 33-812-25-74 lub 33-811-44-83
e-mail: Kopernik@

Zarząd Stowarzyszenia

Sprawozdanie z dotychczasowej działalności               


Grupa nauczycieli I LO im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej postanowiła założyć

Stowarzyszenie im. Mikołaja Kopernika

na rzecz uczniów I LO im. Mikołaja Kopernika

w Bielsku- Białej.


Stowarzyszenia zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w marcu 2005 r.


adres stowarzyszeniaul. Listopadowa 70
43-300 Bielsko-Biała

numer telefonu

033/8122574

Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy Stowarzyszenie Kopernik.

Celem Stowarzyszenia jest:

  1. tworzenie uczniom I LO im.. M. Kopernika w Bielsku-Białej warunków do intelektualnego, kulturalnego i sportowego rozwoju,

  2. wspomaganie realizacji planów dydaktyczno-wychowawczych,

  3. udzielanie pomocy uczniom biorącym udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych,

  4. wspieranie programów wymiany uczniowskiej z zaprzyjaźnionymi szkołami z innych państw.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. świadczenie bezpośredniej pomocy finansowej i organizacyjnej,

  2. współpracowanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością stowarzyszenia,

  3. poszukiwanie i pozyskiwanie sponsorów.

 

WPŁATY:

Oddział 3 PKO BP SA w Bielsku-Białej
rachunek bieżący BIZNES PARTNER
nr. 43 1020 1390 0000 6802 0149 4640


Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej
Strona I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej.