Fundacja Edukacyjna Perspektywy potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł Złotej Szkoły 2017.
Szybki kontakt:
ILO im. Mikołaja Kopernika.
ul. Listopadowa 70.
43-300 Bielsko-Biała.
tel. 33-812-25-74 lub 33-811-44-83
e-mail: Kopernik@

Cele

We współczesnym świecie sieć komputerowa jest instrumentem powodzenia i sukcesów każdej organizacji. Dla wielu instytucji i firm konkurencyjność mierzona jest innowacyjnością technologii i umiejętnością znalezienia się w ogólnoświatowym systemie nowej, internetowej ekonomii.

Zważywszy na duże zainteresowanie pracodawców specjalistami w dziedzinie informatyki, w tym również sieci komputerowych, Akademie Cisco wychodzą naprzeciw tej tendencji, szkoląc swoich słuchaczy w zakresie projektowania, rozwoju i utrzymywania takich sieci.

Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej w tej dziedzinie. Wiedza ta już dziś stanowi podstawę sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej i otwiera możliwość znalezienia satysfakcjonującej pracy, będąc jednocześnie solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej - również w firmach poza granicami kraju.

Struktura Organizacyjna

Program Cisco Networking Academy ma strukturę hierarchiczną. Umożliwia to efektywne szkolenie instruktorów akademii oraz stałą kontrolę i wspomaganie niezbędne do utrzymania właściwego poziomu dydaktycznego.

Na najwyższym piętrze hierarchii stoją centra treningowe akademii Cisco (CATC). Szkolą one i certyfikują instruktorów dla akademii regionalnych. Zapewnia to jednakowy poziom kompetencji poszczególnych akademii niezależnie od kraju, w którym się znajdują.

Akademie regionalne zajmują się szkoleniem instruktorów akademii lokalnych. Wspomagają też akademie lokalne w rozwiązywaniu problemów. Każda akademia regionalna sprawuje pieczę nad ok.10 akademiami lokalnymi. Akademie lokalne są ośrodkami, które prowadzą zajęcia dydaktyczne. To właśnie akademie lokalne są kluczowym elementem programu.

Regionalna Akademia Cisco: Akademia Regionalna Cisco powołuje Akademie Lokalne w regionie i prowadzi szkolenia instruktorów tych Akademii, koordynując jednocześnie ich działalność oraz zapewniając opiekę merytoryczną w zakresie programu nauczania akademii lokalnych.

Lokalna Akademia Cisco: Program Akademii Lokalnej jest adresowany zarówno do studentów jak i innych osób zainteresowanych technologiami sieciowymi, chcących zdobyć certyfikat uznawany na całym świecie. Akademie Lokalne mogą być zorganizowane na terenie wyższych uczelni, szkół ponadgimnazjalnych oraz innych ośrodków edukacji, np. centra szkolenia dla dorosłych.

 

Certyfikacja Cisco

Firma Cisco Systems oferuje 3 stopnie głównej certyfikacji, reprezentujące poziom wiedzy: Associate, Professional oraz Expert. Różne ścieżki wybierane na odpowiednich poziomach pozwalają na wybranie kierunku kariery zawodowej.

Główna certyfikacja: 3 poziomy certyfikacji

Ukierunkowana certyfikacja: Specialist

Wiele ukierunkowanych certyfikacji mających na celu ukazanie wiedzy w szczególnych technologiach, rozwiązaniach lub roli pełnionej w pracy. Główne działy przedstawiają się następująco:

 

 

Główna certyfikacja: 6 różnych ścieżek

Więcej informacji na temat certyfikacji Cisco można znaleźć na stronie Cisco Learning & Events.

Organizacja kursów

Kursy organizowane są w grupach do 16 osób.

Na życzenie wszystkich uczestników pojedynczego szkolenia zarówno długość jak i częstotliwość prowadzonych zajęć może zostać zmodyfikowana i dostosowana do ich wymagań.

W ramach szkolenia przewidziane są zarówno zajęcia teoretyczne w formie wykładów, jak i praktyczne w bardzo dobrze wyposażonych laboratoriach komputerowych. Słuchacze pracują również we własnym zakresie, korzystając z materiałów Cisco udostępnianych każdemu uczestnikowi szkolenia za pośrednictwem sieci. W tym celu zakładane są osobiste konta na serwerze Cisco Networking Academy, co umożliwia korzystanie z materiałów szkoleniowych na każdym komputerze z dostępem do Internetu, także w domu.

Egzaminy certyfikujące, po ukończeniu kursu, są odpłatne i zdaje się je w przystowanych do tego celu centrach egzaminacyjnych. W Akademii Regionalnej nie ma możliwości podejść do egzaminu lecz najbliższe centra zlokalizowane są w Zabrzu, Katowicach czy Bielsku- Białej.

Kurs CCNA

Program szkoleń kursu CCNA obejmuje 4 semestry Cisco, z których każdy musi zostać przez słuchacza zaliczony, przed rozpoczęciem kolejnego etapu. Zaliczenie semestru uzyskuje się na podstawie zaliczenia: poszczególnych modułów tematycznych, zadanego projektu (1 na semestr), egzaminu praktycznego (głównie konfiguracja urządzeń) oraz egzaminu semestralnego obejmującego zakres materiału opracowanego w danym semestrze.

Po ukończeniu kursu właściwym jest uzyskanie tytułu CCNA. Istnieją dwie możliwości: podejście do egzaminu całościowego o numerze #640-801 (Cisco Certified Network Associate) lub zdanie 2 cząstkowych egzaminów: #640-821 (Introduction to Cisco Networking Technologies) i #640-811 (Interconnection Cisco Network Devices). Ilość podejść jest nieograniczona, należy jednak pamiętać, że zawsze uiszczana jest opłata za egzamin.

Osoba zdająca egzamin CCNA może uzyskać maksymalnie 1000 punktów. Zdający zaczyna z 300 punktami i żeby uzyskać tytuł CCNA należy przekroczyć 849 punktów.

Opłata za egzamin CCNA wynosi 150 USD, co daje około 600 pln (sumując wszystkie opłaty manipulacyjne w centrach egzaminacyjnych). Dla najlepszych studentów przewidziana jest około 40% zniżka na pierwsze podejście do egzaminu CCNA. Na dzień dzisiejszy egzamin przeprowadzany jest w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim, portugalskim i japońskim (tylko w Japonii).

Demo materiałów:

http://www.cisco.com/web/learning/netacad/course_catalog/index.html

Kontakt:

cisco@kopernik.neostrada.pl


Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej
Strona I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej.